TwitterFacebookYoutube

Uitschrijven

Mocht je je lidmaatschap van Scouting Niftarlake willen beëindigen, dan kan je dit ieder moment van het jaar opzeggen. Hierbij gelden de volgende spelregels.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden, met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, na het moment van opzeggen (huidige maand + 1). Opzegging dient altijd te worden vergezeld van een ingevuld uitschrijfformulier, te downloaden in Word of PDF formaat.