TwitterFacebookYoutube

Sociale veiligheid

Een veilige omgeving voor zowel jeugd- als kaderleden en een prettig samenwerkingsklimaat vinden we bij Scouting Niftarlake ontzettend belangrijk. Om hier samen aan te werken, hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn geheel conform de maatregelen en adviezen die Scouting Nederland kent. Zij bieden onder meer een stappenplan waarmee je het onderwerp sociale veiligheid binnen je Scoutinggroep bespreekbaar kunt maken en kunt zorgen voor een veiligere (speel)omgeving. Dit stappenplan is onderdeel van het project 'In veilige handen', dat Scouting samen met NOC*NSF, Movisie en Vereniging NOV uitvoert. Klik hier om dit stappenplan te bekijken.

Concreet hanteert Scouting Niftarlake onder meer de volgende maatregelen:

  • Alle nieuwe leidinggevenden en bestuursleden moeten door de groepsraad, het hoogst beslissende orgaan van de vereniging, worden goedgekeurd en aangesteld.
  • Alle leidinggevenden en bestuursleden van onze vereniging moeten een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) overhandigen.
  • Alle leden dienen zich te houden aan de landelijke gedragscode, die grenzen aangeeft in het contact met minderjarigen.
  • Alle leden kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon.

 Met behulp van deze maatregelen, maar ook door het bespreekbaar maken van (on)gewenste omgangsvormen, doen wij er samen alles aan om onze leden een veilige omgeving te kunnen bieden.